Kernwaarden IKC Bouwman

1. Nieuwsgierig

2. Uniek

3. Kansrijk

4. Samen

Op ons IKC betekent nieuwsgierig dat: 

- kinderen, teamleden en ouders intrinsiek gemotiveerd zijn om elkaar echt te zien en om samen in ontwikkeling te blijven dankzij een prikkelend spel- en lesaanbod! 

- kinderen en teamleden nieuwsgierig zijn naar de wereld om zich heen en zich verwonderen over wat ze zien en meemaken! 

Op ons IKC betekent uniek dat ieder kind zichzelf kan en mag zijn! 

Op ons IKC betekent kansrijk dat zowel denkers als doeners de ruimte krijgen om zich op hun eigen niveau te ontwikkelen. 

Op ons IKC betekent samen dat kinderen, teamleden en ouders samenspelen, samenwerken, met en van elkaar leren en voor elkaar zorgen!

Grote ontwikkelthema's

1. Denkers én doeners. 

2. Samenwerking binnen het IKC – doorgaande lijn, afstemming, welbevinden, werkplezier en werkdruk.

3. Communicatie met en over kinderen, teamleden en ouders. 

4. Pedagogisch klimaat (PBS) – doorontwikkeling en verankering.

Missie

In de Hanzestad Kampen staat ons christelijk kindcentrum Bouwman waar betrokken professionals opvang en onderwijs onder één dak verzorgen.

Ons kindcentrum vormt een mooie afspiegeling van de samenleving door de diverse populatie kinderen wat betreft achtergrond en cultuur. Iedere dag ervaren kinderen van 0-13 jaar een warm welkom in een veilig, positief pedagogisch klimaat, waarin oog is voor de eigenheid van elk kind. Kindcentrum Bouwman is een plek waar zowel denkers als doeners de kans krijgen om zich op hun eigen manier te ontwikkelen. We geloven dat kinderen onder leiding van professionals binnen en buiten ons kindcentrum samen dingen kunnen bereiken die ze alleen niet voor elkaar zouden krijgen. Daarom zetten we nadrukkelijk in op het samenleven, -spelen, -werken en -leren binnen ons kindcentrum. Onze kernwaarden nieuwsgierig, uniek, kansrijk en samen vormen daarbij ons kompas.

Zorg en aandacht
Mocht dit nodig zijn, dan kan een kind binnen ons IKC extra zorg en aandacht krijgen. Oftewel: binnen de voor het kind vertrouwde en veilige omgeving. Wij zijn blij met wat we kinderen te bieden hebben. Dat doen we vanuit vier kernwaarden; Nieuwsgierig, uniek, kansrijk en samen.

Nieuwsgierig

Naar elkaar en naar de wereld

Uniek

Ieder kind kan en mag zichzelf zijn

Kansrijk

Ontwikkelen op eigen niveau

Samen

samenspelen, samenwerken, met en van elkaar leren

Geen antwoord gekregen
op je vraag?